thocuchuoi.com
Cô gái hái chè - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Cô Gái Hái Chè - Chính Bản Hôm qua em đi hái chè Gặp thằng phải gió nó đè em ra Em lạy mà nó chẳng tha Nó đem đút cái mả cha nó vào Bấy giờ...