thocuchuoi.com
Chuyện tình buồn - Thơ củ chuối 18+ - Tất cả về chuối!
Chuyện tình buồn Dạo ấy chúng mình yêu nhau, Đã từng tính chuyện trầu cau Vậy mà, ai có ngờ đâu, Lớn lên để lạc mất nhau, thật buồn!...