thocuchuoi.com
Cho tôi - Thơ củ chuối 18+ - Giải pháp tổng thể về chuối - Đời rất chuối!
Cho tôi chiều mưa ẩm Đẫm mình giữa mùa xuân Cho tôi về chốn cũ Cỏ mềm êm êm chân Cho tôi ngồi quán vắng Nghe dòng sông thầm thì Chân đê...