thocuchuoi.com
Bài thơ nhảm nhí - Thơ củ chuối 18+ - Giải pháp tổng thể về chuối
Đúng là bài thơ nhảm nhí, nhảm nhí quá mọi người à! Tự nhận mình là nghệ sĩ Ngồi lỳ một xó làm thơ rồi bị trĩ Mệt quá đang định về Chương Mỹ