thocuchuoi.com
4 bánh và 4 chân - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Bài thơ 4 bánh và 4 chân. Ô tô xịn 4 bánh Trâu cũng có 4 chân Đường đẹp 4 bánh nhất Sa lầy thua 4 chân!...