thisunlitlight.com
‘I’ am the ‘I’
‘I’ come forth from the void into light, Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama, ‘I’ am the breath that nurtures life, Owau no ka ha, ka mauli ola, ‘I’ am th…