thistitan.com
[泰國/喀比奧南/住]Holiday Inn Resorts/Express krabi ao nang beach
矗立在奧南(Ao Nang Beach)海灘旁的的度假村,飯店內或安排個一日遊都是好據點.不論是大人小孩,一定會帶回滿滿的驚喜感回家.