thisisgraeme.me
Concepts: Thinking deeper and taking some notes
Nearly there. Good work so far…! Here’s what we’ve covered: Motivation Agency Whakapapa Whanaungatanga Mana atua Mana ao tūroa Mana whenua Mana tangata Mana reo Tino rangatiratanga Kōrero, titiro, …