thinkerten.com
China Silk Road : My High Speed rail Experience to Turpan Xinjiang - Chic . Explore . ThinkerTen
Check out my bullet train experience from Liuyuan Gansu to Turpan Xinjiang in China.