thinkertalkersoldierspy.com
Rakiety przeciw rakietom, szaleństwo przeciwko szaleństwu
Zbliża się niepostrzeżenie ważna dla świata, Europy i Polski szczególnie, data: 2 sierpnia 2019. Tego dnia otóż wygaśnie traktat o zakazie posiadania rakiet średniego zasięgu (Treaty on Intermediat…