thinkertalkersoldierspy.com
Smutne obowiązki prezydenta USA
Zasób słownictwa i zdolności oratorskie i retoryczne Donalda Trumpa jakie są, każdy słyszy. O ile dość sprawnie posługuje się twitterem i komunikuje swoim zwolennikom stuczterdziesto znakowe przeka…