thinkertalkersoldierspy.com
Generałowie po Afganistanie
Od pewnego czasu niepisanym kryterium doskonałości zawodowej żołnierza, zwłaszcza generała, stał się udział w kontyngencie wojskowym w Iraku lub Afganistanie. Ta druga misja niebywale pobudza wyobr…