thingswithwords.club
ביקורת: קפטן אמריקה: מלחמת האזרחים
אחרי האכזבה הצפויה מבטמן נגד סופרמן, ההשוואה הבלתי נמנעת ל"קפטן אמריקה: מלחמת האזרחים" חייבת להגיע. התזמון של שני הסרטים זה אחר זה, וקווי הדמיון שהיו ברורים עוד מהטריילרים: שני כוחות ענק,…