thihuu.com
Bài Thơ: CÓ MỘT (Tác giả: Bằng Lăng Tím) - THI HỮU
CÓ MỘT Có một chiều thu nhặt lá vàng Viết vào nỗi nhớ tím mêng mang Hẹn ước thề xưa hai ngả rẽ Một kiếp đời hoa héo úa tàn Có một chiều vơi rớt giọt sầu Lòng vương dạ vấn mãi về đâu Thuở ấy môi hường trao tất cả Làng lỡ duyên tình … Bài Thơ: CÓ MỘT (Tác giả: Bằng Lăng Tím) Read More »