thihuu.com
Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng) - THI HỮU
CHƠI VƠI Thơ: Nguyễn Hưng Có một ngày nỗi sầu như tận thế Đến kiệt cùng giọt lệ chẳng buồn rơi Muốn hét lên sao họng cứ nghẹn lời Thu đi rồi chơi vơi một xác lá. Ta với em từ nay thành xa lạ Còn gì không dù tất cả đã từng ? Hết … Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng) Read More »