thihuu.com
Bài Thơ: CHIẾC LÁ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa) - THI HỮU
CHIẾC LÁ Thơ: Toàn Tâm Hòa Ta nhìn chiếc lá vừa rơi Hiểu cuộc đời chỉ tạm thời phù du Chẳng gì hằng vĩnh thiên thu Mà luôn ngộ nhận ảo hư… vô thường! Ta nhìn chiếc lá bên đường Tàn phai hết những sắc hương ban đầu Một cơn gió thoảng qua mau Cuốn … Bài Thơ: CHIẾC LÁ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa) Read More »