thietkelogocore.wordpress.com
Mã số mã vạch là gì?
Mã số mã vạch là gì? là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đố…