thietkelogocore.wordpress.com
Hướng dẫn hồ sơ đang ký mã số mã vạch
Hướng dẫn hồ sơ đang ký mã số mã vạch 1. Trong bản đăng kí sử dụng mã số mã vạch: – Mục Tên doanh nghiệp: ghi đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD). Đối với các cơ sở, nếu trên …