thietkelogocore.wordpress.com
Thiết kế logo và hệ thống nhận diện Seacenco
Giá trị cốt lõi của Seacenco đã thể hiện được bản sắc qua hệ thống nhận diện thương hiệu và thiết kế logo sáng tạo mang lại sự độc đáo và khác biệt để lại ấn tượng mạnh với khách hàng.…