thientinhtam.net
Chúc mọi người, mọi chúng sinh hữu tình ngày nào cũng như ngày Lễ Tình Yêu
Tình yêu đôi lứa, hay các tình yêu khác, đều không thật sự vững bền. Do duyên nên hợp, do duyên nên tan. Nhưng cái gì do duyên đều không có tự ngã nên không có ai vui khi hợp, không có ai buồn khi …