thientinhtam.net
“Buông bỏ” là một loại trí tuệ, biết buông bỏ mới có được hạnh phúc
Chúng ta thường nói muốn “buông bỏ”, nhưng rốt cuộc là “buông bỏ” điều gì chúng ta đã hiểu rõ chăng? Trong cuộc đời, nếu có thể buông bỏ những loại tâm dưới đây, bạn nhất định sẽ được bình thản và …