thientinhtam.net
Nguyên nhân phiền não
– Con người sở dĩ phiền não chính là bởi vì trí nhớ “quá tốt”. Hết thảy những gì nên nhớ, không nên nhớ đều lưu lại trong tâm trí của mình. Chúng ta thường xuyên nhớ kỹ những sự tình nên quên…