thezepiaworld.com
รีวิว Strange Weather in Tokyo (2001): ความรักของลูกศิษย์หญิงวัยกลางคนกับคุณครูชายชรา
Strange Weather in Tokyo ท้าทายกำแพงที่เรียกว่า “ช่องว่างแห่งวัย” ด้วยการเล่าถึงความสัมพันธ์ของหญิงวัยกลางคนอายุใกล้ 40 กับอดีตคุณครูของเธอที่อายุห่างจากเธอกว่า 30 ปี…