thezepiaworld.com
รีวิวงาน Bangkok Art Biennale 2018 (Part 1): ศิลปะกลางเมืองตามแนวรถไฟฟ้า
สำหรับงาน Bangkok Art Biennale 2018 นี้จะมีชิ้นงานศิลปะวางกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ เลย รีวิวนี้จะขอพาไปดูชิ้นงานใน City Route หรืองานที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้า ง่ายต่อการเดินทางก่อน…