thezepiaworld.com
สรุปหนังสือ “กล้าที่จะถูกเกลียด”: เพราะเสียงที่เราควรรับฟังที่สุดคือเสียงจากตัวเอง
“กล้าที่จะถูกเกลียด” บอกเล่าถึงแนวคิดด้านจิตวิทยาของอัลเฟรด แอดเลอร์ ผ่านการสนทนาของตัวละครสองตัว: ชายหนุ่มที่กำลังมีปัญหากับชีวิต และ นักปรัชญาผู้ซึ่งให้คำปรึกษาชายหนุ่มโดยอิงจากฐานความรู้ของทฤษฎี…