thezepiaworld.com
ค่าใช้จ่ายพุ่ง เศรษฐกิจไม่เสถียร: เปลี่ยนคนจีนจากฟุ่มเฟือยเป็นอดออม
ถ้าจะมีประชากรประเทศไหนที่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กันในช่วงนี้ เห็นทีจะเป็นประชากรจีนที่หันหลังให้กับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เปลี่ยนมาเป็นประหยัดอดออมแทน เกิดอะไรขึ้นกับไลฟ์สไตล์หรูหราฟู่ฟ่าของคนเมืองในประ…