thezepiaworld.com
Edinburgh#3: Treasure Hunting
หนึ่งกิจกรรมสุดคลาสสิกของการมาเยือนต่างแดนคือ การตามล่าของฝาก โดยเฉพาะของฝากที่ผู้ฝากบอกมาเป๊ะๆ ว่าอยากได้อะไร…