thevoid.blog
“Haklarını elinden aldılar ve güzellikle geri vermi’cekler”
Önce durumu rakamlarla ortaya koyalım. Tüm dünyada demokrasi geriliyor, yerini otokrasilere bırakıyor. Otokrasi, yani Türk Dil Kurumu’nun deyimiyle “Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundu…