thetravelloner.com
THE TRAVEL LONER
Mình là Quốc, nhân viên văn phòng bình thường hiền lành lãnh đạm có chút hoang tưởng yêu hoa oải hương tím, dễ buồn khi mưa rơi, thích ngắm mây bay ngoài cửa sổ, hằng ngày đi làm ngày qua ngày kiếm…