thetravelloner.com
Turkey P.5: Pamukkale
Một lần nào đó lang thang trên mạng chắc các cậu cũng đã từng xem qua tấm ảnh đẹp ảo diệu về những mặt hồ xanh viền trắng chồng chồng lớp lớp lên nhau, thì đó chính là lâu đài bông suối khoáng nóng…