thetravelloner.com
Turkey P.4: Cappadocia cont.
– BUỔI CHIỀU – Một, Goreme Open-air museum: Ăn trưa ở Sedef xong thì các cậu có thể đi bộ tiêu cơm bằng cách đi bảo tàng không gian mở Goreme ở gần đó. Ở Cappadocia có nhiều bảo tàng kh…