thetravelloner.com
Turkey P.1: Istanbul
Chuyện là mình đã mê Thổ Nhĩ Kỳ đã lâu, nhăm nhe ngắm nghía bao lần nhưng khổ nỗi xin visa tự túc thật phức tạp. Thế là một sáng tháng tư đang sẵn visa Châu Âu mình khấp khởi lấy được liền e-visa T…