thetravelloner.com
Nepal P.6: Mardi Himal Base Camp
– Ngày Bảy – Đêm chỉ bắt đầu non sáng, cả High Camp đã rộn ràng tiếng người, tiếng bước chân và tiếng những cánh cửa đóng mở liên tục. Mình thức dậy, nhưng chỉ thò tay ra khỏi tấm chăn dày thôi cũn…