thetravelloner.com
Nepal P.5: Mardi Himal – High Camp
Độ cuối năm Sài Gòn cứ lành lạnh, mình muốn bật tung mền chạy khỏi giường để đáp máy bay đi chơi thiệt xa nhưng sếp và khách hàng chỉ cho mình chạy đến công ty mỗi sáng. Đúng là một millennial tiêu…