thetravelloner.com
Nepal P.4: Mardi Himal – Forest Camp
Từ ngày trở về từ Khopra Danda, mình nhớ Nepal da diết. Nhớ núi, nhớ rừng, nhớ những teahouse xinh xắn, nhớ hoàng hôn lộng lẫy, nhớ màn đêm thảm sao bạt ngàn, nhớ những đỉnh tuyết trắng bề thế và đ…