thetravelloner.com
The fourth year
Ngày mình bắt đầu blog the Travel Loner là lúc đời mình đang rất ất ơ, giống như chạy xe không đội mũ bảo hiểm, thấp thỏm không biết lúc nào bị công an huýt còi. Bài blog đầu tiên mình đã viết về n…