thetravelloner.com
Cebu P.4: Camotes islands
Như đã hứa trong bài đầu tiên của Cebu, trong bài cuối này mình sẽ giới thiệu những lựa chọn các cậu có thể đi sau hai nơi chính là MoalBoal và Oslob. Tuỳ từng nơi mà lịch trình có thể co giãn thêm…