thetravelloner.com
Cebu P.3: Oslob
Từ lúc bắt đầu kế hoạch cho chuyến đi này, mục đích chính của mình là được ngắm mấy em cá mập voi (whale shark). Và cũng như bao người, mình đọc nhanh gọn vài thông tin và nghĩ rằng hoạt động này t…