thetravelloner.com
Cebu P.2: Kawasan Falls
Bữa hôm có một người bạn nhận xét blog tớ là cảm xúc dạt dào trong một ngữ cảnh hết sức ấp úng, kiểu phải uốn ngón tay bảy lần trước khi type nên tớ liền dịch ra blog sến rện, cảm xúc nhão nhoẹt. C…