thetravelloner.com
Cebu P.1: MoalBoal
Hồi đó mình cứ nghĩ đi lặn thì chỉ có hai loại : lặn snorkelling (đeo mặt nạ ống thở và bơi bơi trên mặt nước ngắm san hô), loại hai là scuba diving (đeo bình khí, trang phục tận răng để lặn sâu ng…