thetravelloner.com
Van Nam P.6: Shangri-la
Vùng đất cuối trong loạt bài về Vân Nam của mình là Shangri-la, một nơi vốn dĩ với sự đam mê văn hoá Tây Tạng có lẽ mình đã rất thích, nhưng tận mắt đến nơi, tận mắt chứng kiến cách người Hán biến …