thetravelloner.com
Van Nam P.4 : Le Giang
Blog thetravelloner của mình sắp sang đến năm thứ ba ( hú hồn ) nhưng tổng số bài viết chắc còn chưa bằng Kenh14 lên trong một ngày, lượng tương tác cũng hiếm hoi như số lượt người đậu visa Mỹ mỗi …