thetravelloner.com
NEPAL P.3: Back to Pokhara
Khoảng cách giữa hai bài blog của mình ngày một lâu hơn, lâu còn hơn tiến độ Sài Gòn xây metro. Thỉnh thoảng vô blog vén mạng nhện cũng có bạn đọc vào cảm ơn vì được tạo cảm hứng, ôi thôi cũng an ủ…