thetravelloner.com
Nepal P.2 : Khopra Danda
Hồi đó có đợt mình được bạn gọi lên tv tham gia chương trình Nhật kí hành trình, kể về vụ leo núi ở Indo. Vẫn nhớ mình đã trích dẫn một câu khuyết danh :” Đời người không đo bằng bao nhiêu hơ…