thetravelloner.com
Northern India P.7: Back to Manali
Đã bốn tháng từ ngày mình quay về từ Ấn Độ, 6 bài blog trải dài tuỳ theo bận rảnh, mấy cái TVC đã mần xong, cũng đi thêm được mấy chuyến mới không kể xa gần, một mối tình cũng đã tiêu đời, Giao Thừ…