thetravelloner.com
Northern India P.6: Spiti Valley
Spiti valley, với chữ Spiti nghĩa là “Middle”, là vùng chuyển tiếp giữa Ấn Độ và Tây Tạng. Từ xưa đã là một trung tâm Phật Giáo của những khu vực lân cận, quan trọng nhất phải nhắc đến …