thetravelloner.com
Northern India P.4 : Pangong Lake
Hồi còn ngồi rong ruổi trên mấy chặng đường dài của Ladakh, đôi khi mình phát bực bản thân vì tự dưng đâm đầu đi du lịch cái nơi gì mệt quá sức, nhức đầu quá sức, đi bộ xíu là thở không ra hơi, lên…