thetravelloner.com
Back to whale island
Lâu quá mình không viết tới nổi một bài blog. Phần vì mình vừa vướng vào một vòng chuột chạy mới với nhịp điệu công việc dồn dập, phần vì bị đơ trước cuộc sống. Lúc còn ở hang ổ cũ, việc khá nhàn, …