thetoujourstheme.com
Gamle fotos af barnevogne
Jeg sammenligner barnevogne på gamle fotos med billeder af barnevogne i kataloger fra det Kgl. Biblioteks Småtryksamling