thetoujourstheme.com
Min første tid
Jeg ved at jeg har været elsket, men har mærket hele livet, at vi var adskilte fra forældrene de første to måneder.